Sluníčka

Učitelky

třídní učitelka:  Mgr. Michaela Řeháková

učitelka: Šárka Švachová

pedagogický asistentka a školní asistent: Aneta Polášková

 

 

Motta třídy

Pod sluncem má každý místo, pro mne je ho také dost,

mám tu dobré kamarády, pro zábavu, pro radost.

Jako slunce září, svítí i my chceme zářit,

kde jsou naši kamarádi, bude se nám dařit.

Jako slunce prosvěcuje každou černou temnotu,

s písničkou a s kamarády zaženeme tesknotu.

 

O sluníčkách

Třída se naplňuje do počtu 28 dětí.

Věk dětí je zpravidla od 3,5 do 5 let, umožňujeme sourozenecké vazby, zohledňujeme přání rodičů.

Ve třídě se střídají dvě učitelky, souběžné působení dvou učitelek je zpravidla 3 hodiny denně a to od 9,00 do 12,00 hodin, v době skupinových a individuálních činností, logopedické prevence, v době pobytu venku, podávání oběda.

Mezi metody a formy práce v této třídě – činnostní učení.

Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.

Děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly, obsloužily se, případně si o pomoc řekly.
V této třídě jsou zpravidla pomůcky a didaktické hry a hračky uloženy v otevřených policích, barevných šuplících popř. v pojízdných boxech, tak aby děti si podle vlastních potřeb mohly vybrat hračku, ale zároveň ji i zpět pohodlně uložit.

Zpravidla jednou týdně využívají prostory třídy Rybiček k tělovýchovným aktivitám.

Individuální logopedická prevence dětí této třídy je zajišťována dvakrát týdně v době od 8,00 do 9,00 hodin

Děti využívají i prostory chodby před vstupem do třídy, které jsou vybaveny závěsnými manipulačními hrami a labyrinty zaměřenými k rozvoji jemné motoriky a zrakového vnímání

Nábytek a vhodné stolové zařízení je ze světlého dřeva, doplněno barevnými šuplíky a doplňky v pestrých tónech žluté, oranžové a zelené barvy.

Členitost třídy nabízí tato centra aktivit

Hudebně-dramatické – centrem je piáno, děti zde mohou využívat dětské instrumentální nástroje – melodické – barevné xylofony, flétničky, rytmické – klávesy, bubínky, tamburíny, triangly, rolničky aj. k vlastní hudební produkci. Divadelní centrum je plně vybaveno loutkami, maňásky, čepičkami, kostýmy pro dramatizaci k volnému i řízenému hudebně-dramatickému projevu.

Centra námětových her – „Obchod‘‘, „Kadeřnictví“, „Kuchyňka“ – jsou doplněná pomůckami a hračkami k těmto aktivitám.

Dopravní koutek – nabízí rozličné dopravní prostředky, značky a jiné pomůcky k chlapeckým námětovým hrám.

Centrum konstruktivních her a stavební koutek je vybaven množstvím kostek, stavebnic, které jsou uloženy v nízké sestavě skřínek, v pojízdných dřevěných kontejnerech.,

Čtenářský a odpočinkový koutek – nabízí klidné posezení v prostředí třídy, je vybaven knihovničkou s řadou knih a leporel určených k individuálnímu prohlížení.

Centrum didaktických her – je tvořeno nízkou nábytkovou sestavou s policemi a dřevěnými zásuvkami a vybaveno didaktickými hrami, dřevěnými skládankami, mozaikami, korálky, lotty, pexesy, puzzlemi, společenskými hrami, labyrinty k rozvíjení smyslů a myšlení dětí.

Centrum interaktivní výuky – třída využívá interaktivní tabuli a počítač pro děti, které je dětmi využíváno k seznamování s prací na PC, a to pouze prostřednictvím výchovných her a naučných programů.

Výtvarný a pracovní koutek – tvoří nízká nábytková sestava pod dřevěnou barevnou duhou. Děti zde mohou využívat pro svou tvorbu barvy, modelíny, pastelky, nůžky, lepidla a další výtvarný materiál, který je jim stále k dispozici.

Magnetiká tabule – umožňuje dětem manipulaci s obrázky a tvary, je využívána ve všech činnostech dětí – frontálních, skupinových i individuálních.

Velká kobercová plocha je určena nejen k pohybovým aktivitám (přenosné TV nářadí – lavička, skluzavka, žíněnky, TV sestavy, chodníčky, látkové tunely, pohybové hry s drobným náčiním – chůdami, kruhy, míčky, činkami a dalšími pomůckami pro pohybové aktivity dětí), ale i k setkávání v ranním komunitním kruhu, při relaxaci, dechových cvičeních, při logopedických chvilkách aj. společných aktivitách.

Na třídu navazuje místnost, která je vybavena pro individuální logopedickou prevenci s dětmi zařazenými do logopedických kroužků.