Třídy

DESATERO PRO RODIČE

Berušky (I. třída)

V této třídě pro nejmladší děti školy je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček, tím je zajištěna bezpečnost dětí … (Více na stránce třídy)

Sluníčka (II. třída)

Mezi metody a formy práce v této třídě – činnostní učení. Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově … (Více na stránce třídy)

Rybičky (III. třída)

Třída je určena především pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Mezi metody a formy práce v této třídě patří vedení dětí k řešení úloh, hádanek a … (Více na stránce třídy)