Berušky

Učitelky

třídní učitelka : Bc. Klára Šmatlová

učitelka: Denisa Belžíková

 

Motto třídy

Beruška je malá, milá, roztomilá, sedmitečná.

Potřebná je pro přírodu, protože je užitečná.

My chceme být jako ona, dělat druhým radosti,

Nemračit se, nenudit se, nedělat si starosti.

O beruškách

 

Třída se naplňuje do počtu 18 dětí.

Věk dětí je zpravidla od 2,5 do 4 let, umožňujeme sourozenecké vazby, zohledňujeme přání rodičů.

Novým dětem umožňujeme adaptační režim.

Ve třídě jsou dvě učitelky, souběžné působení učitelek je zpravidla 3 hodiny denně a to od 9,00 do 12,00 hodin, v době skupinových a individuálních činností, v době pobytu venku, podávání oběda.

Základní formou práce s dětmi je hra.

Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově zvolněn a přizpůsoben potřebám dětí.

V této třídě pro nejmladší děti školy je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček, tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.

 

 

 

 

 

 

 

Hračky a didaktické pomůcky jsou z bezpečnostních důvodů důsledně vybrány pro tuto věkovou skupinu (stavebnice neobsahují malé části – vdechnutí).

Pitný režim – děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly a podle svých potřeb si o pití řekly.

Děti využívají i prostory chodby před vstupem do třídy, které jsou vybaveny nástěnnými manipulačními hrami a labyrinty zaměřenými k rozvoji jemné motoriky a zrakového vnímání (stonožka).

Třída nabízí tato centra aktivit

Výtvarný koutek a pracovní koutek – který poskytuje dětem pomůcky z oblasti výtvarného a pracovního materiálu, tento koutek je využívám pod dohledem učitelky.

 

 

 

 

 

Hudební koutek – součástí jsou klávesy, radiomagnetofon s CD přehrávačem, CD a košíky s dětským hudebním Orffovým instrumentářem a dalšími hudebními nástroji, které si děti vytvořily samy.

Koutek s hradem a skříňkou na TV nářadí – ve kterém je uloženo závěsné nářadí (lano, žebřík, houpačka) a cvičební náčiní (švihadla, drátěnky, stuhy, barevné terčíky, míče a kruhy), ve spodní části skříňky je umístěn na pojízdném panelu dřevěný hrad, který slouží k námětovým hrám.

Dopravní koutek – slouží zejména chlapcům. Jeho součástí je dopravní koberec, auta různých tvarů, velikostí i materiálů. Chlapci si zde upevňují dodržování předem stanovených pravidel, domlouvání se, řešení konfliktů apod. Součástí dopravního koutku jsou také konstruktivní stavebnice (lego DUPLO, šroubovačka, dřevěná a plastová vláčkodráha apod.)

 

Literární a odpočinkový koutek je vyčleněn žlutou matrací, která slouží dětem k odpočinku, relaxaci a prohlížení knih. Součástí je také malá knihovnička s nabídkou dětských knih a leporel.

Kuchyňský koutek slouží především pro námětové hry na domácnost. Děti zde mají vybavenou kuchyňku, kde mohou rozvíjet své schopnosti z oblasti jemné motoriky,   v oblasti komunikace, navazování vztahů, řešení konfliktů.

Dramatický koutek s obchůdkem– patří k dalším námětovým koutkům třídy. Děti zde mají možnost projevit svoji fantazii a představivost, proměnit se do podoby různých pohádkových postav. Na divadlo navazuje obchůdek, který se většinou využívá společně s kuchyňským koutkem.

Centrum didaktických her nabízí dětem hry s didaktickými hračkami a pomůckami (dřevěné skládanky, puzzle, labyrinty, smyslové hry pro rozvoj zraku, sluchu i hmatu).

Magnetiká tabule – umožňuje dětem manipulaci s obrázky a tvary, je využívána ve všech činnostech dětí – frontálních, skupinových i individuálních.