Spolupracujeme

Spolupráce s rodiči

 • předkládání a připomínkování Školního řádu, ŠVP
 • podíl na realizaci společných akcí s rodiči – viz seznam
 • ankety pro rodiče
 • konzultace k výchovně-vzdělávací práci, k pokrokům dětí
 • získávání sponzorství

Spolupráce s obcí

 • podíl na společných akcích s obcemi
 • projednání ŠVP , rozpočtu
 • podíl na organizaci akcí při spolupráci s kulturní komisí obce programy pro děti
 • přispívání do místního Zpravodaje

Spolupráce se ZŠ

 • podíl na společných akcích se ZŠ
 • spolupráce s 1. třídou ZŠ
 • využívání tělocvičny ZŠ
 • beseda s rodiči dětí před vstupem do 1. třídy

Spolupráce s SPC

 • odborné konzultace při realizaci integrace dětí do mateřské školy
 • při posuzování školní zralosti dětí
 • odborné konzultace a porady při realizaci logopedické péče

Spolupráce s ekocentry – Kosenka, Alcedo

 • účast na vzdělávacích akcích pro děti
 • účast na kurzech, podíl na organizaci tradičních akcí
 • odborná konzultace k eko-akcím školy
 • ukázky tradičních ručních prací v rámci dílen pro děti s rodiči

Spolupráce se ZUŠ

 • vánoční koncertování v MŠ