O nás

Podstránky

Třídy

Spolupracujeme

Zaměstnanci

Kontakt

Krátce o vlachovské školce

Mateřská škola Vlachovice byla založena v roce 1956 ve víceúčelové budově v centru vesnice. Obec Vlachovice je součástí regionu jihovýchod Valašska, nachází se v sousedství Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Přestože je škola  přímo v centru vesnice, máme blízko do okolní přírody, kterou plně využíváme ve své činnosti s dětmi. Od roku 2008 jsme zařazeni do sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu v programu MRKVIČKA.

Od roku 2005 prošla budova několika stavebními úpravami, které přispěly k rozšíření prostor tříd a šaten dětí. V současné době má mateřská škola kapacitu 74 dětí, které se vzdělávají ve 3 třídách.  Třída Sluníček a třída Rybiček se naplňuje do počtu 28 dětí a třída nejmladších dětí Berušek do počtu 18 dětí.

Vybavení jednotlivých tříd je vkusné, převažují především přírodní materiály. Jednotlivé třídy a prostory vyhrazené pro děti jsou vybaveny moderními edukačními pomůckami, tak aby děti motivovaly a podněcovaly jejich zájem o poznávání, experimentování a učení. Snažíme se o postupné obnovování a doplňování jednotlivých vzdělávacích center o nové pomůcky a materiály. Usilujeme o vytváření dobrých předpokladů pro celoživotní vzdělávání dětí.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně s jídelnou, která vaří a vydává pestrou, vyváženou stravu pro děti a zaměstnance mateřské školy. V roce 2021 proběhla její modernizace.

Na budovu školy přímo navazuje školní zahrada vybavená tělovýchovnou sestavou pro pohybové aktivity dětí, pískovištěm, krytým přístřeškem s hracími prvky, tradičními dřevěnými houpačkami a hopsadly, dřevěným vláčkem, kreslícími tabulemi. Ve spolupráci s rodiči jsme zahradu doplnily o prvky přírodních zahrad –  bylinkovou spirálu, hmyzí domeček, hmatový chodník, záhony s keři a květinami, stromový domeček, sázecí stoly, vyvýšené pěstební záhony, krmítka, ptačí budky, poznávací strom, dendrofon a jiným vybavením. Zahrada jako celek poskytuje prostor k tělovýchovným aktivitám, hrám a edukačním činnostem dětí.

Od roku 2020 využíváme novou polytechnickou učebnu, která je vybavena pracovními ponky pro práci s dřevem, keramickou pecí pro práci s hlínou a množstvím přírodního materiálu k tvoření dětí.

Od školního roku 2022-2023 máme k dispozici prostory nové tělocvičny, které navazují na třídu Sluníček. Tělocvična je vybavena především novými molitanovými sestavami, tradičním dřevěným TV zařízením (žebřiny, lavičky, švédská bedna, závěsné TV nářadí).

Vzhledem k tomu, že obec Vlachovice – Vrbětice  je spádovou obcí, navštěvují školu i děti z okolních vesnic – z Křekova, z Haluzic, z Bohuslavic nad Vláří, z Lipiny  a z Lipové.

Snahou naší mateřské školy je dobrá spolupráce s rodinou založená na vzájemné důvěře, respektu, ohleduplnosti a pomoci. Vycházíme z předpokladu, že mateřská škola nejen že doplňuje rodinnou výchovu, ale nabízí  možnost socializace dítěte, výběr edukačních podnětů, přitažlivý denní program pro děti, odbornou péči, prevenci a včasné odhalování případných nerovností ve vývoji dítěte.

Velkou pozornost věnujeme přípravě dětí pro přechod do základní školy, provádíme individuální logopedickou péči, zaměřujeme se na rozvoj grafomotoriky, na rozvoj  čtenářské a matematické gramotnosti dětí, snažíme se podporovat individuální možnosti každého dítěte tak, aby dosáhlo na maximum svých možností a schopností.

Mgr. Hana Sporková