Informace pro návštěvy rodičů s dětmi

Vážení rodiče, těší nás, že jste se rozhodli připravit své dítě pro vstup do naší mateřské školy návštěvami v přípravném oddělení „BERUŠKY“.

Aby vaše návštěvy byly oboustranně přínosné, prosíme, řiďte se následujícími pokyny:

Návštěvní dny začínají v pondělí 5.3.2018 a poté každé pondělí od 14:45 do 15:45 ve třídě BERUŠEK (třída nalevo od schodů).

Vhodný věk k návštěvám je od 2 let dítěte.

Mateřskou školu navštěvujte pouze tehdy, pokud je vaše dítě zdravé.

Vaše oblečení i obuv si můžete zanechat v šatně nejmladších dětí (šatna pod schody u zadního vchodu do mateřské školy).

V umývárně používejte pouze ručníky pro vás určené.

Dohlížejte, aby vaše děti neubližovaly sobě ani druhým.

Učte své děti vypůjčené hračky vracet zpět na své místo, zacházet s nimi šetrně a půjčovat je ostatním.

Děkujeme a přejeme si, aby se Vám v naší mateřské škole líbilo.