Soutěžní výzva pro děti a rodiny s dětmi

LÍSKA, z. s. vyhlásila soutěžní výzvu s názvem „Kamarádi z ptačí říše“ pro děti a rodiny s dětmi.

Společně jsme se s dětmi ze třídy Berušek a Sluníček aktivně zapojili do soutěže a splnili jsme soutěžní úkol číslo 2 „Ptačí příběh“.

Pokud se chcete také zapojit, vyberte si alespoň jeden úkol a zašlete jej do 7. 5. 2021 na adresu: infoevvo@seznam.cz , předmět: Ptáci

Kamarádi z ptačí říše