Inspirace pro rodiče – co dělat s dětmi ve volném čase

Společně s pedagogy mateřské školy jsme pro Vás našly a sestavily mnoho her, činností, básní, grafomotorických a pracovních listů, které můžete s dětmi ve volném čase vyzkoušet doma.

Jemná motorika:

http://www.grafomotorika.eu/cinnosti-rozvijejici-jemnou-motoriku/

https://www.youtube.com/watch?v=C7y3gcJ1FoM

Jemná motorika – pomůcky a činnosti, které si můžete s dětmi doma vyrobit a vyzkoušet

Grafomotorické listy: 

Grafomotorické cvičení – ke stažení

Výtvarné a pracovní činnosti, pokusy:

Pokusy

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro

https://www.youtube.com/watch?v=LE36ABITrDQ

https://www.youtube.com/watch?v=2nPFosWijPY

https://www.youtube.com/watch?v=0tpg7iksBWM

Aktivity pro děti i rodiče:

Zábavné aktivity

Pohybové hry

https://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/hry-s-bol/hry-nejen-na-doma

https://www.hranostaj.cz/vyber.html

https://www.youtube.com/watch?v=vNovL2lsw8I

Hudební činnosti:

https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/hudebni-vychova/

Na internetu naleznete spoustu nápadů, jak si vytvořit vlastní hudební nástroj. Vyzkoušejte to s dětmi ve volném čase a přineste nám jej ukázat až bude provoz MŠ obnoven. Zpívejte si s dětmi dětské a lidové písně a udělejte si třeba pěveckou soutěž 🙂

Logopedická a dechová cvičení:

Dechová cvičení

https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/ – volně ke stažení

https://www.detskestranky.cz/rubrika/pro-rodice/logopedie/

Básničky:

https://cz.pinterest.com/ijavrkov/m%C5%A1-%C5%99%C3%ADkanky-b%C3%A1sni%C4%8Dky-poh%C3%A1dky/

https://ms-struznice.webnode.cz/zasobnicek-basnicek-/

http://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky

https://www.skolaci.com/category/rikanky-a-basnicky/jarni-basnicky

Zdroje, ze kterých můžete ještě čerpat:

https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/ – pracovní listy ke stažení

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni?fbclid=IwAR2S3pH8iM4hKtGmYg7pjgvSm7GTwCIzfBsfe9A2IRS6kjI1kzk8milKeRc

https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/?fbclid=IwAR2OyDV83oFuMDQ0ymmZMW2HhSVlM5QSerVWvCp_1SR85xmKdjUUpbjGRuo

https://cz.pinterest.com/jajkast/pracovn%C3%AD-listy-do-m%C5%A1/?fbclid=IwAR1oTk6Up5hx-JRKcWhsIAolGLRnWtyKpNJS_mniTJUvQrpbuVc8MQOg94o