Poděkování Klubu rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Vlachovice

Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ děkuje

Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Vlachovice,

který ve školním roce 2017-2018 finančně podpořil zejména tyto akce pro děti:

výchovný koncert „Písnička je lék“

výlet na ENVI centrum do Vysokého Pole

výlet do ZOO Lešná

Noc skřítků.