Poděkování sponzorům

Kolektiv dětí a zaměstnanců mateřské školy děkuje sponzorům,

kteří se finančně podíleli na akcích ke konci školního roku (Cyklozávody, Sportovní den, Noc skřítků, Rozlúčka s předškoláky).

paní Jarmile Šupolové

panu Rostislavu Hrbáčkovi

panu Milanu Slavíčkovi

firmě AGA – paní Michaele Gbelcové

firmě OVESTA – panu Petru Ovesnému

Děkujeme též všem rodičům a přátelům školy, kteří svou aktivitou, materiálem a dobrotami pomohli při realizaci těchto společných akcí.