Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019

 v Mateřské škole Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizaci

Ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizaci od školního roku 2018-2019.

 

Dne 24. května 2018 zveřejňuje následující výsledky přijímacího řízení:

Evidenční číslo žádosti Výsledek řízení
01/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
02/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
03/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
04/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
 05/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1.9.2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
06/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
07/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
08/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
09/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
10/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
11/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
12/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
13/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
14/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
15/2018 PŘIJAT/PŘIJATA – od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
16/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
17/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
18/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
19/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
20/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
21/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
22/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
23/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
24/2018 NEPŘIJAT/NEPŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
25/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace
26/2018 PŘIJAT/PŘIJATA– od 1. 9. 2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Seznam je zveřejněn na informační tabuli u vstupu do budovy MŠ a na webových stránkách školy (http://www.msvlachovice.cz) po dobu 15 dnů.

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená, písemně předána budou na požádání zákonného zástupce dítěte.

Rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, budou předána proti podpisu zákonným zástupcům dětí v ředitelně mateřské školy dne 24. 5. 2018 v době od 8,00 do 16,00hodin.

Pokyny k odvolání: Proti rozhodnutí ředitelky o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se můžete odvolat ke Krajskému úřadu ve Zlíně, prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizace, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Mgr. Hana Sporková, ředitelka mateřské školy